MS SERVER 2012 R2 FOUNDATİON SÜRÜMÜNDE RDP LİSANS SORUNU

 

 

Aşağıdaki komutları sırasıyla yazın computer name kısmına bilgisayar adınızı yazın sorun çözülecektir. 

 

$obj = gwmi -namespace "Root/CIMV2/TerminalServices" Win32_TerminalServiceSetting

$obj.ChangeMode(2)

$obj.SetSpecifiedLicenseServerList("ComputerName")

$obj.GetSpecifiedLicenseServerList() 

 

Yerinde Bilgisayar

Makale Detayları

İçerik Numarası:
13
Verilen Puan :